Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцэх асуудал: 

 1. ХУС-ын үйлчлэгч Сэрвэрээгийн Одгэрэл эмнэлэгт шинжилгээ, оношилгоо хийлгэх шаардлагатай байгаа тул 2024.04.16-ны өдрөөс 2024.05.16-ны өдөр хүртэл ажлын 22 өдрийн цалинтай чөлөө хүсэх тухай
 2. Физикийн тэнхимийн дэд профессор Самбуугийн Мөнхцэцэгт Австрали улсын засгийн газрын тэтгэлгийн хүрээнд Women in STEM богино хугацааны курст хамрагдахаар Австрали улс явах болсон тул 2024.04.29-2024.05.10 дуустал ажлын 10 хоног цалинтай чөлөө олгох тухай
 3. Геологи геофизикийн тэнхимийн туслах ажилтан Мөнхзаяагийн Номинцэцэгийг Цаг уур, ус судлалын тэнхимийн туслах ажилтнаар 2024.04.22-2024.07.01 хүртэл хавсруулан ажиллуулах тухай
 4. 2024-2025 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд багш авах тухай хүсэлт

Хурлын шийдвэр:

 1. ХУС-ын үйлчлэгч Сэрвэрээгийн Одгэрэлд 2024 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 2024 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийг хүртэл ажлын 22 өдрийн цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 2. Физикийн тэнхимийн дэд профессор Самбуугийн Мөнхцэцэгт 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 2024 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийг дуустал ажлын 10 хоног цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 3. Геологи геофизикийн тэнхимийн туслах ажилтан Мөнхзаяагийн Номинцэцэгт Цаг уур, ус судлалын тэнхимийн туслах ажилтны үүргийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс 2024 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хавсран гүйцэтгүүлж, ХДЖ-ын 22.7 дахь заалтын дагуу үндсэн цалингийн 40% нэмэгдэл хөлс олгуулах;
 4. 2024-2025 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд шинэ багш авах сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар холбогдох тэнхимүүдээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэж, хурлын шийдвэр, холбогдох материалыг ХХНБГ-т хүргүүлэх;

Байгалийн ухааны салбар

 1. Газарзүй хөтөлбөрт Нийгэм, эдийн засгийн газарзүйн -1 багш

Нийгмийн ухааны салбар

 1. Сэтгэл судлал хөтөлбөрт – 2 багш
 2. Эдийн засаг хөтөлбөрт- 2 багш
 3. Биоантропологи хөтөлбөрт 1 багш
 4. Хүн ам зүй хөтөлбөрт 1 багш