Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцэх асуудал: 

 1. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн багш Бат-Ёндоны Наранчимэгийн 2024.02.01-ний өдрөөс ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт
 2. Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Готовын Эрдэнэчимэг эрүүл мэндийн шалтгаанаар 2024 оны 3 сарын 16-аас өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгож, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах хүсэлт
 3. Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн эрхлэгч Монхооройн Батбаатарын тэнхимийн эрхлэгчээр ажилласан хугацааны тайланг тэнхимээр хэлэлцсэн тухай, шинээр тэнхимийн эрхлэгчийг нэр дэвшүүлэх тухай
 4. Сэтгэл судлалын тэнхимийн туслах ажилтан Уламбаярын Удвалын туршилтын хугацаанд хийсэн ажлын тайлан
 5. Япон улсын Иватэ ИС-д мэргэжил дээшлүүлэхээр явсан Химийн тэнхимийн дэд профессор Галиндэвийн Оюунбилэгийн цалингүй чөлөөний хугацааг 2024.04.01-2025.04.01 хүртэл 1 жилээр сунгах тухай
 6. Химийн тэнхимийн лаборантын ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүнгээр тэнцсэн Цэвэглхасүрэнгийн Цэцэг-Эрдэнийг 2024.03.01-ний өдрөөс туршилтын хугацаагаар ажиллуулах тухай
 7. Газарзүйн тэнхимийн дэд профессор Батсуурийн Болормаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдахаар БНСУ явсан тул 2024.02-19-2024.03.01-ний өдрийг дуустал ажлын 10 хоног цалинтай чөлөө олгох тухай

Хурлын шийдвэр

 1. Өөрийн нь хүсэлтээр Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн багш Бат-Ёндонгийн Наранчимэгийг 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгох;
 2. Эрүүл мэндийн шалтгаанаар өндөр насны тэтгэвэрт гарах хүсэлт гаргасан Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Готовын Эрдэнэчимэгийг 2024 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрөөр тасалбар болгон ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгох;
 3. Социологи, Нийгмийн ажлын тэнхимийн эрхлэгчид нэр дэвшиж олонхын санал авсан тус тэнхимийн дэд профессор Гэлэнхүүгийн Түмэннастын нэрийг МУИС-ийн захиргаанд хүргүүлэх;
 4. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тэнхим болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлсэн Сэтгэл судлалын тэнхимийн туслах ажилтан Уламбаярын Удвалыг 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулах;
 5. Өөрийн нь хүсэлтээр Химийн тэнхимийн дэд профессор Галиндэвийн Оюунбилэгт 2024 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаагаар цалингүй чөлөө олгож, чөлөөтэй байх хугацааны НДШ-ийг хувь хүн (Г.Оюунбилэг)-д өөрт нь хариуцуулах;
 6. Сонгон шалгаруулалтын дүнгээр тэнцсэн Цэвэглхасүрэнгийн Цэцэг-Эрдэнийг Химийн тэнхимийн лаборантаар 2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс туршилтын хугацаагаар ажиллуулах;
 7. Газарзүйн тэнхимийн дэд профессор Батсуурийн Болормаад 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний ажлын 10 өдрийн цалинтай чөлөө олгохоор /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/ тус тус шийдвэрлэв.