ЗЗХ – Page 9 – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2021-04-07

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Физикийн тэнхимийн профессор Ж.Даваасамбуу өөр ажилд […]
2021-03-31

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлд оруулан хэлэлцүүлэх асуудал: […]
2021-03-24

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн дадлагажигч багш […]
2021-03-17

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 03,17-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Боловсрол сэтгэл судлалын тэнхимд туслах ажилтан […]
2021-02-24

Хурал: 2021 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлын мэдээлэл МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөл, ШУС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн асуудал 2021 онд хийгдэх […]
2021-02-17

Хурал: 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Химийн тэнхимийн багш Ш.Сайнбилэгтэд 1 сарын цалинтай олгох […]
2021-02-10

Хурал: 2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Улс төр судлалын тэнхимд туслах ажилтан авах тухай […]
2021-02-03

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 02 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 2020-2021 оны хичээлийн жилийн 2-р улиралд […]