Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцэх асуудал: 

 1. 2023-2024 оны хичээлийн жилийн багш нарын цагийн ноогдол
 2. Философи, шашин судлалын тэнхимийн гэрээт профессор Содномдоржийн Янжинсүрэнгийн А цагийн ачааллыг 6 кр болгон бууруулж өгөх тухай хүсэлт.
 3. БНХАУ-ын иргэн, УБ ИС-ийн докторант Сэргэлэн, Философийн бакалаврын хөтөлбөрийн оюутан Сандуйжав нарын Философи, шашин судлалын тэнхимийн Шашин судлалын хөтөлбөрт шилжин суралцах тухай хүсэлт.
 4. Гадаад хэл сургалтын төвийн ахлах багш Хавдселемийн Нуржан аав, ээжийгээ асарч, халамжлах шаардлагатай байгаа тул 2024.02.01-ний өдрөөс 1 жилийн хугацаатай цалингүй чөлөө авах тухай хүсэлт.
 5. Гадаад хэл сургалтын төвийн ахлах багш Доржжанцаны Мөнхцэцэг АНУ-ын Монтана ИС-д олон нийтийн удирдлагын чиглэлээр магистрт суралцах болсон тул 2024.02.01-ээс 2 жилийн хугацаатай цалингүй чөлөө авах тухай хүсэлт.
 6. Байгалийн ухааны салбарын бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн Лхагвасүрэнгийн Наранчимэг 2024.01.08-аас 26-ны өдрийг дуустал цалинтай чөлөө хүсэх тухай /гэр бүлийн хүнээ асрах шаардлагатай/
 7. Биологийн тэнхимийн лаборант: Галбадрахын Ариунзул, Даваагийн Давааням, Алтангэрэлийн Ундруул нарын туршилтын хугацаанд ажилласан ажлын тайлан /2023.10.04-өөс ажиллаж байгаа/
 8. 2023-2024 оны хичээлийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд оруулах санал

Хурлын шийдвэр

 1. Философи, шашин судлалын тэнхимийн гэрээт профессор Содномдоржийн Янжинсүрэнгийн хүсэлтийн дагуу 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд гүйцэтгэх ачааллыг 50% болгож бууруулах;
 2. МУИС-ийн захирлын 2023 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/580 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 211 дугаар Siriguleng /22D1NUM0509/ Сэргэлэнг Монгол судлалын докторантурт шилжүүлснийг Шашин судлал хөтөлбөрийн докторантурт шилжүүлэн суралцуулахыг СХЧББГ-т уламжлах;
 3. 2020 онд Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Философи хөтөлбөрийн элсэн суралцсан БНХАУ-ын иргэн Sang Dejia /20B1NUM3381/ Сандуйжавыг Шашин судлал хөтөлбөрт шилжүүлэн суралцуулахыг СХЧББГ-т уламжлах;
 4. Өөрийн хүсэлтээр Гадаад хэл сургалтын төвийн ахлах багш Хавдселемийн Нуржанд 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 1 жилийн хугацаатай цалингүй чөлөө олгож, чөлөөтэй байх хугацааны НДШ-ийг хувь хүн өөрт нь хариуцуулах;
 5. Гадаад хэл, сургалтын төвийн ахлах багш Доржжанцаны Мөнхцэцэгт 2024 оны 02 дугаар 01-ээс 2 жилийн хугацаатай цалингүй чөлөө олгож, НДШ-ийг МУИС-ийн ХДЖ-ын 7.3.5-д заасны дагуу Монгол улсад мөрдөж буй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр төлөх;
 6. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тэнхим болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлсэн Биологийн тэнхимийн лаборант Галбадрахын Ариунзул, Даваагийн Давааням, Алтангэрэлийн Ундруул нарыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулах;
 7. БУС-ын бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн Лхагвасүрэнгийн Наранчимэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийг дуустал цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/-оор тус тус шийдвэрлэв.