Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 12 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцэх асуудал: 

 1.  Физикийн тэнхимийн ахлах багш Б.Алтанхүү МУИС-ийн ХДЖ-ын 7.2.5 дахь заалтын дагуу  2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд (2024.01.02-2024.06.30) 6 сарын хугацаатай цалинтай чөлөө авах тухай
 2. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн багш Э.Ундраа 2024.02.01- 2024.06.14-ний өдрийг дуустал цалингүй чөлөө авах тухай хүсэлт. НДШ өөрөө хариуцах тухай.
 3. Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Э.Тогтуун Япон улсад зорчиж, сургалтад хамрагдах, шинэ хичээлийн хөтөлбөрт бэлтгэх шаардлагатай байгаа тул 2024.01.17-2024.02.17-ны өдөр хүртэл ажлын 22 өдрийн цалинтай чөлөө хүсэх тухай.
 4. БУС хариуцсан дэд захирал Б.Эрдэнэцогт нь ар гэрийн шалтгаанаар 2024.01.02-12 -ны өдрийг дуустал Унгар улсад явах болсон тул ажлын 9 хоног цалинтай чөлөө хүсэх тухай
 5. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн ахлах багш Ж.Эрдэнэбатын чөлөөний хугацаа дууссан тул 2024.01.02-ны өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллах тухай хүсэлт.
 6. Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Б.Дулмаагийн хугацаатай гэрээний хугацаа дуусаж байгаа тул гэрээний хугацааг сунгах тухай.
 7. Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Д.Оюунцэцэгийн чөлөөний хугацаа дууссан тул 2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай
 8. Түүхийн тэнхимийн ахмад багш У.Гонгоржавт 1 удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай хүсэлт
 9. Газарзүйн тэнхимийн эрхлэгчид нэр дэвшүүлэх тухай
 10. Нийгмийн ажлын инновац, туршилт судалгааны төв байгуулах тухай
 11. 2022-2023 оны жилийн 40%-с илүү гарсан цагийн тухай
 12. 2023 оны товч тайлан /БУС,НУС,ХУС/

Хурлын шийдвэр

 1. Физикийн тэнхимийн ахлах багш Баярсайханы Алтанхүүд МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын 7.2.5 дахь заалтын дагуу 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд 2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2024 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл 6 сарын хугацаатай цалинтай чөлөөг олгох;
 2. Өөрийн хүсэлтээр Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн багш Энхтайваны Ундраад 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2024 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийг дуустал цалингүй чөлөө олгож, чөлөөтэй байх хугацааны НДШ-ийг хувь хүн өөрт нь хариуцуулах;
 3. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн ахлах багш Жамаагийн Эрдэнэбатыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллуулах;
 4. Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Дашнямын Оюунцэцэгийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллуулах;
 5. Газарзүйн тэнхимийн эрхлэгчид нэр дэвшиж олонхын санал авсан тус тэнхимийн дэд профессор Далайбаатарын Энхжаргал, дэд профессор Гантөмөрийн Бямбахүү нарын нэрсийг МУИС-ийн захиргаанд хүргүүлэх;
 6. ШУС-ийн харьяанд Нийгмийн ажлын инновац, туршилт судалгааны төв байгуулах тухай саналыг МУИС-ийн захиргаанд хүргүүлэх;
 7. Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Баттөмөрийн Дулмаагийн хугацаатай гэрээг энгийн гэрээ рүү шилжүүлж байгуулах;
 8. БУС хариуцсан дэд захирал Бат-Оршихын Эрдэнэцогтод 2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 12-ны өдрийг дуустал ажлын 9 хоног цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 9. 2022-2023 оны хичээлийн жилийн танхимын сургалтын “А” цагийн 40 хувиас илүү гүйцэтгэсэн цагийн хөлсний 50 хувийг олгохоор тус тус шийдвэрлэв.