Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцэх асуудал: 

 1. Багшийн орон тооны сонгон шалгаруулалтын мэргэжлийн болон Англи хэлний шалгалтад тэнцсэн горилогчдыг Биологи, Утга зохиол,урлаг судлал, Европ судлалын тэнхимд багшаар ажиллуулах тухай
 2. Биологийн хөтөлбөрийн Микробиологийн дэд хөтөлбөрийн дэд профессор Гэрэлтуяагийн Рэнчинханд, Биотехнологийн хөтөлбөрийн ахлах багш Алтангэрэлийн Баянмөнх нарын нэг улирлын туршилтын хугацаанд ажилласан тайланг Биологийн тэнхимийн хурлаар хэлэлцэж үндсэн орон тооны багшаар ажиллуулах санал
 3. Химийн тэнхимд лаборант авах тухай хүсэлт
 4. Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн эрхлэгч Б.Наранбаатарын тэнхимийн эрхлэгчээр ажилласан хугацааны ажлын тайланг тэнхимээр хэлэлцсэн тухай
 5. Эрдэнэцэцэгийн Эмүжинг Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн туслах ажилтнаар шилжүүлэн ажиллуулах тухай хүсэлт

Хурлын шийдвэр

 1. Багшийн сонгон шалгаруулалтад тэнцэж, багшаар ажиллах болзол, шалгуурыг хангасан:
 • Доржийн Өсөхжаргалыг Биологийн тэнхимд ахлах багшийн зэрэглэлд;
 • Дагийраазайн Нямдоржийг Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимд ахлах багшийн зэрэглэлд;
 • Лхагвасүрэнгийн Оюу-Эрдэнийг Европ судлалын тэнхимд дадлагажигч багшийн зэрэглэлд 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хичээлийн жилийн нэг улиралд туршилтын хугацаагаар тус тус ажиллуулах;
 1. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тэнхим болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлсэн Биологийн тэнхимийн дэд профессор Гэрэлтуяагийн Рэнчинхандыг 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулах;
 2. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тэнхим болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлсэн Биологийн тэнхимийн ахлах багш Алтангэрэлийн Баянмөнхийг 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулах;
 3. Химийн тэнхимийн саналыг үндэслэн лаборантын 1 орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт зарлуулах;
 4. Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн эрхлэгчид нэр дэвшиж олонхын санал авсан профессор Баастын Болд-Эрдэнэ, Ганбаатарын Мэндхүү нарын нэрсийг МУИС-ийн захиргаанд хүргүүлэх;
 5. Монгол хэл, хэлшинжлэлийн тэнхимийн туслах ажилтны түр орон тоон дээр ажиллаж байсан Эрдэнэцэцэгийн Эмүжинг Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн туслах ажилтны албан тушаалд 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс шилжүүлэн ажиллуулахаар тус тус шийдвэрлэв.