Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 12 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 

  1. Эдийн засгийн тэнхимийн ахлах багш Довчинсүрэнгийн Халиуны туршилтын хугацааны тайлан
  2. Газарзүйн тэнхимийн дэд профессор Нарантуяагийн Гантуяа БНСУ-ын Кумо Технологийн ИС-д зочин багшаар ажиллахаар уригдсан тул 2023.02.05-2023.05.05 хүртэл 3 сар цалингүй чөлөө хүсэх тухай
  3. ШУС-д Жендер судлалын төв байгуулах тухай

Хурлын шийдвэр

  1. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тэнхим болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлсэн Эдийн засгийн тэнхимийн ахлах багш Довчинсүрэнгийн Халиуныг 2023 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулах;
  2. Газарзүйн тэнхимийн дэд профессор Нарантуяагийн Гантуяа нь БНСУ-ын Кумо Технологийн Их сургуульд зочин багшаар ажиллах болсон тул 2023 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийг хүртэл хугацаагаар цалингүй чөлөө олгож, чөлөөтэй байх хугацааны НДШ-ийг хувь хүн өөрт нь хариуцуулах;
  3. ШУС-ийн харьяанд Жендер судлалын төв байгуулах тухай саналыг МУИС-ийн захиргаанд хүргүүлэхээр тус тус шийдвэрлэв.