Ванданы Отгоннасан багшийн нэрэмжит тэтгэлэг – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль