А/229 Журам батлах тухай – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

[pdf-embedder url=”https://sas.num.edu.mn/mn/wp-content/uploads/2020/12/2020.10.16-А-229-Журам-батлах-тухай.pdf”]