А/229 Журам батлах тухай – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль