А/79 Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай - МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

А/79 Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай