А/79 Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

[pdf-embedder url=”https://sas.num.edu.mn/mn/wp-content/uploads/2021/05/2021.04.23-А-79-ЭЗ-ийн-үйл-ажиллагааны-журам-батлах-тухай.pdf”]