ОУХНУС-ийн Олон Улсын Харилцаа хөтөлбөрийн оюутнуудад зориулсан DIPLOMATIC ENGLISH  сурах бичиг ХУС-ын санхүүжилтээр хэвлэгдэн гарлаа. – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль