МУИС-ийн ШУС-ийн Хэлний туршилт судалгааны төв, “Индэр” Хүүхдийн хэл яриа, авиа заслын сургалтын төв хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль