Биологи, Биологийн нөөц судлал, Биотехнологи, Биохими, Экологи, Байгалийн ухааны боловсрол (биологи) хөтөлбөрүүдэд 2022-2023 оны хичээлийн жилд элсэн орсон оюутнуудыг чиглүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль