“Digital Education and English Language Learning” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал амжилттай боллоо. – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль