Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ “Оюуны хулгайгаас сэргийлэх Ёс зүйн аян” сэдвээр амжилттай болж өнгөрлөө. – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль