Шинжлэх ухааны сургуульд “Цахим сургалтын жишиг танхим”-ыг нээв – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль