БНМАУ-ын анхдугаар таван жилийн төлөвлөгөөнд холбогдох архивын баримтын эмхэтгэл” хэвлэгдэн гарлаа – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль