МУИС-ийн судлаачдын оролцоотойгоор Монголын буган хөшөө Юнеско-ийн дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэгдлээ – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль