- МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Газарзүйн тэнхимийн дэд профессор А.Орхонсэлэнгийн албан тушаалын тухай
  2. Газарзүйн тэнхимийн багш Г.Бямбахүүгийн нөхцөлтэй гэрээний хугацаа дууссан тул хөдөлмөрийн гэрээг сунгах тухай
  3. Газарзүйн тэнхимийн багш Ч.Наранцэцэгийн чөлөөний хугацааг дахин сунгуулах тухай
  4. Биологийн тэнхимийн лаборант Б.Болор-Оюут, Ц.Манчир нарын туршилтын хугацаанд ажилласан ажлын тайлан хэлэлцүүлэх
  5. Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Н.Бадралд арга хэмжээ авах тухай Багшид буцалтгүй тусламж олгох тухай
Хурлын шийдвэр:
  1. Газарзүйн тэнхимийн багш нарын хурлын тэмдэглэл, шийдвэр ШУС-ийн захиргааны хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийг үндэслэн тус тэнхимийн дэд профессор А.Орхонсэлэнгийг ажлаас бүрмөсөн чөлөөлөх саналыг МУИС-ийн удирдлага, ЗХНГ-т хүргүүлэхээр хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  2. Газарзүйн тэнхимийн багш Г.Бямбахүү нөхцөлтэй гэрээний хугацаагаа сунгуулах тухай хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Туршилтын хугацаа нь дуусаж, материалуудаа бүрдүүлж, тайлангаа хэлэлцүүлсэн Байгалийн ухааны салбарын Биологийн тэнхимийн лаборант Б.Болор-Оюут, Ц.Манчир нарыг үргэлжлүүлэн ажиллуулахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  4. Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Н.Бадралд үндсэн цалинг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах арга хэмжээ авахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  5. Гадаад хэлний төвийн багш Д.Сүнжидмаад Хөдөлмөрийн дотоод журмын 8.2.1.5-д заасны дагуу буцалтгүй тусламж олгохоор хэлэлцэн шийдвэрлэв.

 

Хуваалцах