2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд “Оюутны хөгжлийн зээл”-ээр суралцах хүсэлт гаргаж буй оюутнуудын анхааралд – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль