ШУС-ийн ХУС-ын Европ судлалын тэнхим ЕБС-ийн багш нарт мэргэжлийн хөтөлбөрүүдээ танилцуулав – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль