МУИС-ийн ШУС-ийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын мэргэжил сурталчлах өдөрлөгт урьж байна – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль