Эрдмийн зөвлөлийн гишүүдийг сонгов – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

МУИС-ийн эрдмийн хамт олны төлөөллийн байгууллага болох Эрдмийн зөвлөлд Шинжлэх Ухааны сургуулийн салбаруудыг төлөөлөх эрдэмтэн багш нарыг сонгох сонгууль 2020 оны 3 дугаар сарын 2-4-ний өдрүүдэд боллоо.

МУИС-ийн “Дүрэм”-д заасан хувь тэнцүүлсэн квотын дагуу ШУС-ийн БУС-ын 16, ХУС-ын 12, НУС-ын 10 профессор, дэд профессор, зөвлөх багшийг сонгох сонгуульд санал өгөх эрхтэй салбар бүрийн эрдмийн зэрэгтэй багш нарын гуравны хоёроос дээш хувийн ирцтэй оролцож, МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүдээ сонголоо.

Ийнхүү сонгуулийн санал хураалтын дүнгээр эрэмбэлж тогтооход дараах профессор, дэд профессор, зөвлөх багш нар сонгогдсоныг  МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн даргад хүргүүллээ.

МУИС-ИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН
БАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАР

 1. Профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг, цол Харьяа нэгж, тэнхим
1 Ц.Баатарчулуун Профессор Дэд проф Док /Ph.D/ Геологи, геофизикийн тэнхим
2 Б.Батжаргал Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ БУС-ын Захиргаа
3 С.Эрдэнэсүх Профессор Проф, Док /Ph.D/ Газарзүйн тэнхим
4 О.Болормаа Профессор Проф, Док /Ph.D/ Химийн тэнхим
5 В.Батцэнгэл Тэнхимийн эрхлэгч, Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Газарзүйн тэнхим
6 Ц.Амартайван Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Физикийн тэнхим
7 Б.Баяртогтох Профессор Проф, Доктор (ScD) Биологийн тэнхим
8 Б.Болдгив Профессор Проф, Док /Ph.D/ Биологийн тэнхим
9 Д.Сарангэрэл Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Химийн тэнхим
10 С.Гомбобаатар Тэнхимийн эрхлэгч, Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Биологийн тэнхим
 1. Дэд профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг, цол Харьяа тэнхим
1 Д.Улам-Оргих Дэд профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Физикийн тэнхим
2 Д.Энхжаргал Дэд профессор Док /Ph.D/ Газарзүйн тэнхим
3 Б.Эрдэнэцогт Тэнхимийн эрхлэгч, Дэд профессор Док /Ph.D/ Геологи, геофизикийн тэнхим
4 Б.Очирхуяг Дэд профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Биологийн тэнхим
5 А.Амарзаяа Дэд профессор Док /Ph.D/ Математикийн тэнхим
 1. Зөвлөх профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг цол Харьяа тэнхим
1 Б.Чинбат Зөвлөх профессор Проф, Док /Ph.D/ Газарзүйн тэнхим

 

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР

 1. Профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг, цол Харьяа нэгж, тэнхим
1 Д.Заяабаатар Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ ШУС-ийн Захиргаа
2 П.Дэлгэржаргал Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ ХУС-ын Захиргаа
3 Б.Дагзмаа Профессор Док /Ph.D/ Философи, шашин судлалын тэнхим
4 Б.Алтангүл Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Европ судлалын тэнхим
5 Т.Отгонтуул Профессор Док /Ph.D/ Монгол хэл, хэлшинжлэлийн тэнхим
6 Ц.Баттулга Профессор Проф, Док /Ph.D/ Ази судлалын тэнхим
 1. Дэд профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг, цол Харьяа тэнхим
1 Ш.Эгшиг Тэнхимийн эрхлэгч, Дэд профессор Док /Ph.D/ Ази судлалын тэнхим
2 С.Булгантамир Тэнхимийн эрхлэгч, Дэд профессор Док /Ph.D/ Европ судлалын тэнхим
3 Б.Түвшинтөгс Тэнхимийн эрхлэгч, Дэд профессор Док /Ph.D/ МХХШ-ийн тэнхим
4 Д.Ундрах Дэд профессор Док /Ph.D/ Ази судлалын тэнхим
5 Д.Отгонтуяа Төвийн эрхлэгч, Дэд профессор Док /Ph.D/ Гадаад хэл, сургалтын төв
 1. Зөвлөх профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг цол Харьяа тэнхим
1 Д.Баярсайхан Зөвлөх профессор Док /Ph.D/ Түүхийн тэнхим

 

НИЙГМИЙН УХААНЫ САЛБАР

 1. Профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг, цол Харьяа нэгж, тэнхим
1 Б.Болд-Эрдэнэ Дэд захирал, Профессор Проф, Док /Ph.D/ НУС-ын Захиргаа
2 Ж.Төртогтох Тэнхимийн эрхлэгч, Профессор Проф, Док /Ph.D/ Улс төр судлалын тэнхим
3 О.Мөнхбат Профессор Проф, Док /Ph.D/ Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим
4 Д.Бум-Очир Тэнхимийн эрхлэгч, Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Археологи, антропологийн тэнхим
5 М.Эрдэнэ Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Археологи, антропологийн тэнхим
6 Б.Отгонтөгс Профессор Док /Ph.D/ Эдийн засгийн тэнхим
 1. Дэд профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг, цол Харьяа тэнхим
1 Ц.Батболд Дэд профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Улс төр судлалын тэнхим
2 Ч.Хашчулуун Дэд профессор Док /Ph.D/ Эдийн засгийн тэнхим
3 М.Батбаатар Дэд профессор Док /Ph.D/ Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим
 1. Зөвлөх профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг цол Харьяа тэнхим
1 Ц.Ганболд Зөвлөх профессор Профессор, Док /Ph.D/ Улс төр судлалын тэнхим

 

ШУС-ИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН

БАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАР

 1. Профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг, цол Харьяа нэгж, тэнхим
1 Б.Батжаргал Профессор, ЭЗ-ийн дарга Дэд проф, доктор (PhD) БУС Захиргаа
2 Д.Сарангэрэл Профессор, ЭЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Дэд проф, доктор (PhD) Хими
3 Б.Баяртогтох Профессор Проф, доктор (ScD) Биологи
4 Б.Болдгив Профессор Проф, доктор (PhD)
5 С.Гомбобаатар Профессор Дэд проф, доктор (PhD)
6 Н.Сонинхишиг Профессор Дэд проф, доктор (PhD)
7 П.Энхбаяр Профессор Дэд проф, доктор (PhD)
8 Л.Ариунцэцэг Профессор Доктор (PhD)
9 В.Батцэнгэл Профессор Дэд проф, доктор (PhD) Газарзүй
10 П.Мягмарцэрэн Профессор Дэд проф, доктор (PhD)
11 С.Эрдэнэсүх Профессор Дэд проф, доктор (PhD)
12 Ц.Баатарчулуун Профессор Дэд проф, доктор (PhD) Геологи, геофизик
13 Ц.Амартайван Профессор Дэд проф, доктор (PhD) Физик
14 Ж.Даваасамбуу Профессор Дэд проф, доктор (ScD)
15 Л.Энхтөр Профессор Проф, доктор (PhD)
16 Н.Цогбадрах Профессор Дэд проф, доктор (PhD)
17 О.Болормаа Профессор Проф, доктор (PhD) Хими
18 Б.Энхсаруул Профессор Проф, доктор (PhD)
19 Ш.Наранмандах Профессор Дэд проф, доктор (PhD)
 1. Дэд профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг, цол Харьяа тэнхим
1 А.Амарзаяа Дэд Профессор Доктор (PhD) Математик
2 Д.Улам-Оргих Дэд Профессор Дэд проф, доктор (PhD) Физик
3 Д.Энхжаргал Дэд Профессор Доктор (PhD) Газарзүй
4 Б.Эрдэнэцогт Дэд Профессор Доктор (PhD) Геологи, геофизик
5 Б.Очирхуяг Дэд Профессор Дэд проф, доктор (PhD) Биологи
6 Д.Рэнцэнмядаг Дэд Профессор Дэд проф, доктор (PhD) Хими
7 Г.Баярмагнай Дэд Профессор Доктор (PhD) Математик
8 Д.Даваадорж Дэд Профессор Доктор (PhD) Газарзүй
9 Ж.Ванчинхүү Дэд Профессор Дэд проф, доктор (PhD) Физик
 1. Зөвлөх профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг цол Харьяа тэнхим
1 Л.Жаргал Зөвлөх профессор Проф, доктор (PhD) Геологи, геофизик
2 Л.Хадхүү Зөвлөх дэд профессор Доктор (PhD) Математик
3 Р.Галбадрах Зөвлөх профессор Дэд проф, доктор (PhD) Физик

 

НИЙГМИЙН УХААНЫ САЛБАР

 1. Профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг, цол Харьяа нэгж, тэнхим
1 Б.Болд-Эрдэнэ Дэд захирал, профессор Профессор, Док /Ph.D/ НУС захиргаа
2 Д.Бум-Очир Тэнхимийн эрхлэгч, Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Археологи, антропологи
3 М.Эрдэнэ Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Археологи, антропологи
4 М.Дэлгэржав Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Боловсрол, сэтгэл судлал
5 О.Мөнхбат Профессор Профессор, Док /Ph.D/ Социологи, нийгмийн ажил
6 Т.Бүрэнжаргал Профессор Дэд проф, Док /Sc.D/ Социологи, нийгмийн ажил
7 Ш.Оюунханд Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Социологи, нийгмийн ажил
8 Ж.Төртогтох Тэнхимийн эрхлэгч, Профессор Профессор, Док /Ph.D/ Улс төр судлал
9 Б.Эрдэнэбат Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Эдийн засаг
10 Х.Цэвэлмаа Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Эдийн засаг
11 Б.Отгонтөгс Профессор Док /Ph.D/ Эдийн засаг
12 А.Солонго Профессор Док /Ph.D/ Эдийн засаг
 1. Дэд профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг, цол Харьяа тэнхим
1 Ц.Цэцэгжаргал Дэд профессор Док /Ph.D/ Археологи, антропологи
2 У.Эрдэнэбат Дэд профессор Док /Ph.D/ Археологи, антропологи
3 М.Батбаатар Дэд профессор Док /Ph.D/ Социологи, нийгмийн ажил
4 Г.Түмэннаст Дэд профессор Док /Ph.D/ Социологи, нийгмийн ажил
5 П.Цэрэнбазар Дэд профессор Док /Ph.D/ Социологи, нийгмийн ажил
6 Б.Наранбаатар Дэд профессор Док /Ph.D/ Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцаа
 1. Зөвлөх профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг цол Харьяа тэнхим
1 Ц.Ганболд Зөвлөх профессор Док /Ph.D/ Улс төр судлал

 

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР

 1. Профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг, цол Харьяа нэгж, тэнхим
1 Д.Заяабаатар Захирал, Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ ШУС-ийн Захиргаа
2 П.Дэлгэржаргал Дэд захирал, Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ ХУС-ын Захиргаа
3 Ц.Баттулга Профессор Проф, Док /Ph.D/ Ази судлал
4 Д.Сайнбилэгт Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Ази судлал
5 Б.Алтангүл Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Европ судлал
6 Т.Отгонтуул Профессор Док /Ph.D/ Монгол хэл, хэлшинжлэл
7 Ж.Урангуа Профессор Проф, Док /Sc.D/ Түүхийн тэнхим
8 Г.Нандинбилиг Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Утга зохиол, урлаг судлал
9 Б.Дагзмаа Профессор Док /Ph.D/ Философи, шашин судлал
10 М.Отгонбаяр Профессор Дэд проф, Док /Ph.D/ Философи, шашин судлал
11 Л.Одонтуяа Профессор Док /Ph.D/ Гадаад хэл сургалтын төв
 1. Дэд профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг, цол Харьяа тэнхим
1 С.Булгантамир Тэнхимийн эрхлэгч, Дэд профессор Док /Ph.D/ Европ судлал
2 Ш.Эгшиг Тэнхимийн эрхлэгч, Дэд профессор Док /Ph.D/ Ази судлал
3 Б.Түвшинтөгс Тэнхимийн эрхлэгч, Дэд профессор Док /Ph.D/ Монгол хэл, хэлшинжлэл
4 Д.Отгонтуяа Төвийн эрхлэгч, Дэд профессор Док /Ph.D/ Гадаад хэл, сургалтын төв
5 Д.Ундрах Дэд профессор Док /Ph.D/ Ази судлал
 1. Зөвлөх профессор
Овог нэр Албан тушаал Эрдмийн зэрэг цол Харьяа тэнхим
1 Д.Баярсайхан Зөвлөх профессор Док /Ph.D/ Түүхийн тэнхим