Философийн XII улсын олимпиад – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль