Социологи Нийгмийн ажлын тэнхимээс Социологийн бакалаврын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн ажил эхлүүллээ. – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

Социологи Нийгмийн ажлын тэнхимээс Социологийн бакалаврын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн ажил эхлүүллээ.

2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд Социологийн бакалаврын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн ажлыг эхлүүлж, багш нар 2021 оны 4-р сарын 9-ний өдөр “Магадлан итгэмжлэлийн ач холбогдол, үр нөлөө” сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа.

 

 

Хуваалцах