Социологийн тэнхимийн багш нарын Социологийн боловсролын хөгжил дэлхий дахинд цуврал семинар – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль