“Нээлттэй боловсрол 2021” эрдэм шинжилгээний хурал болно – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
Боловсролын нээлттэй эх, нөөцүүдийг боловсролд хэрэглэх онол, арга зүй, судалгааны үр дүн болон бүх түвшний сургалтад ашиглах боломж, тэргүүн туршлагыг танилцуулж, түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой “Нээлттэй боловсрол 2021” эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулах гэж байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭШХ вэб хуудас (geogebra.org/m/puwvewkm) наас үзнэ үү.