Социологи Нийгмийн ажлын тэнхимийн цуврал вэбинар #5 – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль