Олон улсын эрх зүйн Хууль зүйн англи хэл хөтөлбөрийн LEGAL ENGLISH сурах бичиг хэвлэгдэн гарлаа. - МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль