Д.Төмөртогоо

 

Эцэг/эхийн нэр: Доми

Нэр: Төмөртогоо

Эрдмийн зэрэг: Академич

И-мэйл: dtumurtogoo@gmail.com

Төгссөн сургууль, он:          1962-1967       МУИС – Хэл бичгийн факультет

Судалгааны чиглэл:           Монгол хэл бичиг, соёлын түүхэн судалгаа

Албан тушаал:                     МУИС-ШУС-ХУС-ын МоХХШТ, гэрээт багш, зөвлөх профессор

Бүтээлийн жагсаалт үзэх