МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

 1. Хасагдах нөхцөл үүссэн бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагчид
 2. УЗУС-ын тэнхимийн дэд.проф Б.Хишигсүх нь БНУУ-ын Өтвөш Лорандын Их сургууль дээр хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2022.05.13-30-ны хооронд ажиллах тул цалинтай чөлөө хүсэх тухай
 3. Антропологи, Археологийн тэнхимийн зочин багш, доктор Х.Роландад заасан хичээлийн хөлсийг бодож олгох тухай
 4. Биологийн тэнхимийн лаборант Б.Цэрэнжадамбад 40%-ийн нэмэгдэл хөлс олгох тухай

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 1. Суралцагчийг сургуулиас хасах үйл ажиллагааны удирдамжийн дагуу хасагдах болзол хангасан:
  • НУС-ын нэр бүхий 86 оюутан
  • БУС-ын нэр бүхий 71 оюутан
  • ХУС-ын нэр бүхий 103 оюутныг сургуулиас чөлөөлөх саналыг ЭБХ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
 1. Эдийн засгийн тэнхимийн нэр бүхий 11 оюутныг сургуулиас чөлөөлөх саналыг ЭБХ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
 2. Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн дэд профессор Б.Хишигсүхэд 2022 оны 05 дугаар сарын 13-30-ны хооронд цалинтай чөлөө олгохоор шийдвэрлэв /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 3. Антропологи, археологийн тэнхимийн санал, цагийн тооцоог үндэслэн доктор Х.Роландад заасан хичээлийн хөлсийг холбогдох зардлаас бодож олгохоор шийдвэрлэв.
 4. Байгалийн ухааны салбарын Биологийн тэнхимийн лаборант Б.Цэрэнжадамбад нэмэлтээр хариуцуулсан чиг үүргийн нэмэгдлийг үндсэн цалингаас 40% хувиар тооцон 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны /ээлжийн амралт/ өдрийг хүртэл олгохоор шийдвэрлэв.

 

 

Хуваалцах