Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Газарзүйн тэнхимийн багш Ч.Заяад 1 сарын хугацаатай цалинтай чөлөө олгох тухай /Япон улсын Гифү ИС-д докторын түвшний сургалтад хамрагдах, судалгааны ажил хийхээр  05.16-2022.06.16 хүртэл явах/
  2. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн багш Н.Должинд 2022.05.05-18-ны өдрийг дуустал 14 хоногийн цалинтай чөлөө олгох тухай /ХДЖ-ын 7.2.3.2-т заасны дагуу/
  3. Багш, оюутанд үйлчлэх төвийн барилгыг Хичээлийн 2-р байрны өргөтгөлийн 3 давхрын 320 тоот өрөөтэй хүзүүвчээр холбох болсонтой холбогдуулан 316 тоот танхимыг засварлах /техникийн боломжтой бол угаалтуур суулгах/, багш нарын өрөө болгох асуудлыг шийдвэрлүүлэх
  4. ШУС-ийн вэбсайт шинэчилж буй ажлын явц
  5. Багшийн албан тушаалын зэрэглэл: Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Хурлаас гарсан шийдвэр:

  1. Газарзүйн тэнхимийн багш Ч.Заяад 2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрөөс сарын хугацаатай цалинтай чөлөө олгох
  2. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн багш Н.Должинд ХДЖ-ын 7.2.3.2-т заасны дагуу 2022.05.05-18-ны өдрийг дуустал 14 хоногийн цалинтай чөлөө олгох
  3. 316 тоот багш өрөөний засварын ажлын төсвийг гаргуулах
  4. ШУС-ийн вэбсайт шинэчилж буй ажлын явцыг нэмэлт мэдээллийг тэнхимүүдээс авах
  5. Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр тус тус шийдвэрлэв.

Хуваалцах