Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

 1. Ази судлалын тэнхимийн дадлагажигч багш С.Энхчимэг, Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн дадлагажигч багш Д.Золбоо нарыг 2022.09.01-ний өдрөөс багшийн албан тушаалд дэвшүүлж ажиллуулах тухай
 2. Эдийн засгийн тэнхимийн лаборант В.Ганболдын туршилтын хугацаанд хийсэн ажлын тайлан /2022.11.01-ээс ажиллаж байгаа/
 3. Түүхийн тэнхимийн ахлах багш, доктор Д.Анхбаяр МУИС болон Измир Катип Челеби их сургуультай хамтарсан Аладаг дахь Ил хаадын зуны ордны судалгааны ажлаар БНТУ-д зорчих болсон тул 05.26-2022.06.15-ны өдөр хүртэл цалинтай чөлөө авах тухай хүсэлт
 4. Европ судлалын тэнхимийн эрхлэгчид багшийг нэр дэвшүүлэх тухай
 5. Европ судлалын тэнхимд 2022.02.01-ний өдрөөс дадлагажигч багшийн албан тушаалд туршилтын хугацаагаар ажиллаж байсан Б.Баярмааг өөрийн хүсэлтээр 2022.06.15-ны өдрөөр тасалбар болгон ажлаас чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт
 6. 2022-2023 оны хичээлийн жилд АНУ-ын элчин сайдын яамны English Language Fellow программын дагуу 2022.08.01-ний өдрөөс Терри Догерти /Lewis Terry Daugherty/-г ИБАС-ын тэнхимд зочин багшаар ажиллуулах тухай
 7. Ази судлалын тэнхимийн дэд профессор Б.Аззаяа БНТУ-ын Измир Катип Челеби их сургуульд судлаачаар ажиллах тул 2022.09.01-2022.12.31 дуустал цалингүй чөлөө авах тухай
 8. Хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан ФШС-ын тэнхимийн туслах ажилтан Б.Баянжаргал 2022.06.28-ны өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллах тухай хүсэлт
 9. Эдийн засгийн тэнхимийн багш Г.Цагаач эрүүл мэндийн оношилгоо, эмчилгээнд хамрагдах тул 2022-2023 оны хичээлийн жилд цалингүй чөлөө авах тухай хүсэлт
 10. Шинжлэх ухааны боловсролын инновацын төвийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, төвийн судалгаа хөгжүүлэлт хариуцсан ажилтан ажиллуулах тухай
 11. Газарзүйн тэнхимийн дэд профессор Б.Нямдаваа нь Азийн судалгааны төвийн төсөлд шалгарч БНСУ-д явах болсон тул 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2023 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл цалингүй чөлөө хүсэх тухай

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 1. Захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн саналаар Д.Золбоо, Ази судлалын тэнхимийн дадлагажигч багш С.Энхчимэг нарын ажилласан тушаалын хугацаа болоогүй болон 2 улирлын оюутны сэтгэлийн ханамжийн судалгаа гараагүй тул намар хэлэлцэхээр хойшлуулав.
 2. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тайлангаа хэлэлцүүлсэн Эдийн засгийн тэнхимийн лаборант В.Ганболдыг 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулахаар шийдвэрлэв.
 3. Түүхийн тэнхимийн ахлах багш, доктор Д.Анхбаярт 05.26-2022.06.15-ны өдрийг хүртэл цалинтай чөлөө олгохоор шийдвэрлэв /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 4. Тэнхимийн саналыг үндэслэн ШУС-ын захиргааны зөвлөлийн гишүүд 100%-ийн саналаар дэмжиж Намсрайн Мөнхийг Европ хэлний тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажилд 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрөөс томилон ажиллуулахыг МУИС-ийн захиргаанд уламжлахаар шийдвэрлэв.
 5. Өөрийнх нь хүсэлтээр Европ судлалын судлалын тэнхимийн дадлагажигч багшийн албан тушаалд туршилтын хугацаагаар ажиллаж байсан Б.Баярмааг 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрөөс ажлаас бүрмөсөн чөлөөлөхөөр шийдвэрлэв.
 6. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн саналыг үндэслэн Терри Догерти /Lewis Terry Daugherty/-г 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс тус тэнхимд зочин багшаар ажиллуулахаар шийдвэрлэв.
 7. Ази судлалын тэнхимийн дэд профессор Б.Аззаяад 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал цалингүй чөлөө олгож, НДШ-ийг ХДЖ-ын 7.1.5-д заасны дагуу хувь хүнд хариуцуулахаар шийдвэрлэв.
 8. Хүүхэд харах чөлөөний хугацаа нь дуусаж ажилдаа орох хүсэлт ирүүлсэн Философи, шашин судлалын тэнхимийн туслах ажилтан Б.Баянжаргалыг 2022 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллуулахаар шийдвэрлэв.
 9. Өөрийнх нь хүсэлтээр Эдийн засгийн тэнхимийн багш Г.Цагаачид ХДЖ-ын 7.3.1.4-д заасны дагуу 1 жилийн хугацаатай цалингүй чөлөө олгож, НДШ-ийг хувь хүнд нь хариуцуулахаар шийдвэрлэв.
 10. Шинжлэх ухааны боловсролын инновацын төвийн эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар  Боловсрол сэтгэл, судлалын тэнхимийн дэд профессор Б.Алтангэрэлийг,  төвийн судалгаа хөгжүүлэлт хариуцсан ажилтнаар  боловсрол судлалын докторант Б.Солонго нарыг томилуулах саналыг дэмжиж ЗХНГ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
 11. Газарзүйн тэнхимийн дэд профессор Б.Нямдаваад 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2023 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл цалингүй чөлөө олгож НДШ-ийг ХДЖ-ын 7.3.5-д заасны дагуу төлөхөөр шийдвэрлэв.