Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. 2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд шинэ багш авах тухай
  2. Европ судлалын тэнхимд зочин багш ажиллуулах тухай

Хурлаас гарсан шийдвэр:

  1. 2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд шинэ багш авах сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар холбогдох тэнхимүүдээс ирүүлсэн саналыг дэмжиж, хурлын шийдвэр, холбогдох материалыг ХНМС-д оруулах, ЗХНГ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэв. Үүнд:

Байгалийн ухааны салбар

  1. Газарзүйн тэнхим-1 /Эдийн засгийн газарзүй/

Нийгмийн ухааны салбар

  1. Эдийн засгийн тэнхим-1
  2. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим- 3 /, Боловсрол судлал-1, Сэтгэл судлал-2/
  3. Антропологи-Археологийн тэнхим-1 /Антропологи/

Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

  1. Ази судлалын тэнхим-1
  2. Түүхийн тэнхим-1
  3. Европ судлалын тэнхимийн саналыг үндэслэн Dalma Berecz-г 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрөөс гэрээнд заасан хугацаанд зочин багшаар багшийн албан тушаалд ажиллуулахаар шийдвэрлэв.