МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Сонгон шалгаруулалтын дүнгээр тэнцэж Химийн тэнхимийн лаборантаар ажиллах ажилтныг хэлэлцэх
  2. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн дэд профессор Б.Алтангэрэлийн туршилтын хугацаанд хийсэн ажлын тайланг хэлэлцэх
  3. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн дадлагажигч багш Л.Төрбурамыг багшийн зэрэглэлд дэвшүүлэн ажиллуулах тухай

Хурлаас гарсан шийдвэр:

  1. Сонгон шалгаруулалтын дүнгээр тэнцсэн Т.Номин-Эрдэнийг Химийн тэнхимийн лаборантаар 2022 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс эхлэн МУИС-д ажилтан ажиллуулах журмын 5.5.4.7-д заасны дагуу 3 сарын туршилтын хугацаатай ажиллуулахаар шийдвэрлэв.
  2. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тайлангаа хэлэлцүүлсэн Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн дэд профессор Б.Алтангэрэлийг 2022 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс жинхлэн ажиллуулах саналыг ЗХНГ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
  3. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тайлангаа хэлэлцүүлсэн Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн дадлагажигч багш Л.Төрбурамыг жинхлэн багшийн зэрэглэлд дэвшүүлэн ажиллуулах саналыг ЗХНГ-т уламжлахаар шийдвэрлэв.
Хуваалцах