Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

 1. Биологийн тэнхимийн Биотехнологийн хөтөлбөрт лаборантын ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүнгээр тэнцсэн Г.Өнөржаргалыг туршилтын хугацаагаар ажиллуулах тухай
 2. Физикийн тэнхимийн Механик, Молекул физикийн лабораторид лаборантын ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүнгээр тэнцсэн Т.Цэнгүүнийг туршилтын хугацаагаар ажиллуулах тухай
 3. Физикийн тэнхимийн багш М.Батпүрэв Япон улсын Токиогийн ИС-д докторантурт суралцаж байгаа. Чөлөөний хугацааг 2022.10.01-2014.10.01 хүртэл 2 жил сунгах тухай
 4. Ази судлалын тэнхимийн зочин багш Ду Сон Гёныг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай
 5. Европ судлалын тэнхимийн зочин багш Себестьен Сотрей, Ейлим Инаничи нарыг үргэлжлүүлэн ажиллах тухай
 6. Эдийн засгийн тэнхимийн профессор Б.Отгонтөгс, ахлах багш Б.Эрдэнэбулган нарыг томилолтоор ажиллуулах тухай

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 1. Сонгон шалгаруулалтын дүнгээр тэнцсэн Г.Өнөржаргалыг Биологийн тэнхимийн лаборантаар, Т.Цэнгүүнийг Физикийн тэнхимийн Механик, Молекул физикийн лабораторид лаборантаар 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн МУИС-д ажилтан ажиллуулах журмын 5.5.4.7-д заасны дагуу 3 сарын туршилтын хугацаатай ажиллуулахаар шийдвэрлэв.
 2. Физикийн тэнхимийн багш М.Батпүрэвийн чөлөөний хугацааг 2022 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 1 жилийн хугацаатай сунгаж, НДШ төлөлтийг ХДЖ-ын 7.3.8 дахь заалтын дагуу хувь хүнд нь хариуцуулахаар шийдвэрлэв.
 3. Ази судлалын тэнхимийн саналыг үндэслэн 2022-2023 оны хичээлийн жилд Ду Сон Гёныг 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс зочин багшаар ажиллуулахаар шийдвэрлэв.
 4. Европ судлалын тэнхимийн саналыг үндэслэн 2022-2023 оны хичээлийн жилд Себестиан Сотрей /франц хэл/, Ейлем Инаничи /герман хэл/ нарыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс зочин багшаар тус тус ажиллуулахаар шийдвэрлэв.
 5. Эдийн засгийн тэнхимийн профессор Б.Отгонтөгсийг Канад улсад, ахлах багш Б.Эрдэнэбулганыг Ховд аймагт томилолтоор ажиллуулах тухай бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаал гаргахаар шийдвэрлэв.