Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

 1. Физикийн тэнхимийн ахлах багш Ж.Дөлгөөн Япон улсын Окаяама ИС-д докторантурт суралцах болсон тул 2022.10.01-ээс 4 жилийн хугацаатай чөлөө авах тухай хүсэлт
 2. Физикийн тэнхимийн лаборант М.Ананд өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт, оронд нь тэнхимийн туслах О.Гэрэлмааг шилжүүлэн ажиллуулах, ТА-ны сонгон шалгаруулалт зарлуулах тухай
 3. Улс төр судлалын тэнхимийн дадлагажигч дадлагажигч багш Т.Есүхэй багшийн зэрэглэлд дэвшин ажиллахаар захиргааны зөвлөлийн хурлын гишүүдийн гаргасан саналыг тайландаа тусгасныг танилцуулах
 4. Түүхийн тэнхимийн дэд профессор О.Оюунжаргал 2022.11.01-2023.01.30 хүртэл Япон улсын Тохоку их сургуулийн Зүүнхойт ази судлалын хүрээлэнд зочин судлаач, 2023.03.01-2023.04.30 хүртэл БНХАУ-ын ӨМИС-ийн Монгол судлалын дээд сургуульд хамтарсан судалгаа хийх тул 2022.10.31-2023.05.15 хүртэл чөлөө олгох тухай
 5. Багш, ажилтнуудад 2021-2022 оны хичээлийн жилийн ажлын гүйцэтгэл, ажлын үр дүнг үндэслэн мөнгөн урамшуулал олгох тухай
 6. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн эрхлэгч М.Дэлгэржавын тайлангийн хурлыг хийлгэх тухай

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 1. Физикийн тэнхимийн ахлах багш Ж.Дөлгөөнд 2022 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 4 жилийн хугацаатай цалингүй чөлөө олгож, НДШ-ийг ХДЖ-ын 7.3.5-д заасны дагуу төлөхөөр шийдвэрлэв.
 2. М.Анандыг өөрийн нь хүсэлтээр Физикийн тэнхимийн лаборантын албан тушаалаас 2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс чөлөөлөхөөр шийдвэрлэв.
 3. Ажлаас чөлөөлөгдсөн М.Анандын оронд тус тэнхимийн туслах ажилтан О.Гэрэлмааг 2022 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс лаборантын албан тушаалд шилжүүлэн ажиллуулж, тэнхимийн туслах ажилтны 1 орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар шийдвэрлэв.
 4. Түүхийн тэнхимийн багш О.Оюунжаргалын чөлөө авах хүсэлтийг ХДЖ-д заасны дагуу тэнхимийн хурлаар хэлэлцүүлж ирүүлэхээр буцаав.

5.МУИС-д профессор багш ажиллуулах журмын 7.3 дахь заалтын зэрэглэлд дэвших шаардлага хангасан Улс төр судлалын тэнхимийн дадлагажигч багш Т.Есүхэйг 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн багшийн зэрэглэлд ажиллуулах саналыг ЗХНГ-т хүрүүлэхээр шийдвэрлэв.

 1. 2021-2022 оны хичээлийн жилийн ажлын гүйцэтгэл, ажлын үр дүнг үндэслэн мөнгөн урамшуулал олгох тухай тэнхимүүдээс ирүүлсэн дүнг дахин нягталж нэгтгэн ЗХНГ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
 2. Боловсрол сэтгэл судлалын тэнхимийн эрхлэгч М.Дэлгэржавын тайлангийн хурлыг 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны захиргааны хурлаас өмнө хийж үр дүнг нь 05-ны захиргааны хуралд танилцуулахыг НУС хариуцсан дэд захирал Ч.Тамирт үүрэг болгов.
Хуваалцах