Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Физикийн тэнхимийн туслах ажилтны орон тоон дээр Биологийн тэнхимийн лаборант Н.Ариунтуяаг шилжүүлэн ажиллуулах тухай
  2. Ази судлалын тэнхимийн эрхлэгч Ш.Эгшигийн тэнхимийн эрхлэгчээр ажилласан хугацааны ажлын тайлан
  3. 2022-2023 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд цагийн багш ажиллуулах тухай /БУС,НУС,ХУС/
  4. Түүхийн тэнхимийн дэд профессор О.Оюунжаргал 2022.11.01-2023.01.30 хүртэл Япон улсын Тохоку их сургуулийн Зүүнхойт ази судлалын хүрээлэнд зочин судлаач, 2023.03.01-2023.04.30 хүртэл БНХАУ-ын ӨМИС-ийн Монгол судлалын дээд сургуульд хамтарсан судалгаа хийх тул 2022.10.31-2023.05.15 хүртэл чөлөө хүсэх тухай

Хурлаас гарсан шийдвэр:

  1. Биологи болон Физикийн тэнхимийн саналыг үндэслэн Биологийн тэнхимийн лаборант Нямсамбуугийн Ариунтуяаг Физикийн тэнхимийн туслах ажилтны орон тоон дээр шилжүүлэн 2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс ажиллуулахаар шийдвэрлэв.
  2. Өөрийнх нь хүсэлтээр Ш.Эгшигийг Ази судлалын тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрөөс чөлөөлж, тэнхимийн саналыг үндэслэн дэд профессор Гонгорын Элдэв-Очирыг Ази судлалын тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажилд томилон ажиллуулахаар МУИС-ийн захиргаанд уламжлахаар шийдвэрлэв.
  3. 2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд цагийн багш ажиллуулах тухай БУС, НУС, ХУС-ын холбогдох тэнхимүүдээс ирүүлсэн саналыг дэмжин МУИС-ийн захирлын тушаал гаргуулахаар шийдвэрлэв.
  4. Түүхийн тэнхимийн багш нарын хурлаас гарсан шийдвэрийг үндэслэн дэд профессор О.Оюунжаргалын чөлөө авах хүсэлтийг дэмжээгүй болно.