Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Байгалийн ухааны салбарын хээрийн дадлагын зардлыг тооцон үнэлгээ хийн дүгнэлт гаргах, хээрийн дадлагын хичээлийн багц цагийн төлбөрийн санал боловсруулах ажлын хэсгийн дүгнэлт
  2. Багш нарын хичээл таслалт /Салбар бүрээр танилцуулах/
  3. Археологи, антропологийн тэнхимийн профессор У.Эрдэнэбат ХБНГУ-ын Дрезден хотын Техник ЭЗ-ийн сургууль дээр хамтын ажиллагааны хүрээнд 2022.11.05-19-нд ажиллах тул 14 хоногийн цалинтай чөлөө хүсэх тухай
  4. Эдийн засгийн тэнхимийн багш С.Амартүвшиний ажилдаа эргэн орох хүсэлт
  5. Цаг үеийн асуудлууд

Хурлаас гарсан шийдвэр:

  1. Хээрийн дадлагын зардал, дадлагын хичээлийн багц цагийн төлбөрийн саналын талаар ректоратад асуудал болгож оруулахаар шийдвэрлэв.
  2. Хичээл тасалсан багш нарт энэ удаа протоколоор анхааруулга өгч, дараагийн удаа хариуцлага тооцож, арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэв.
  3. Археологи, антропологийн тэнхимийн эрлэгч, профессор У.Эрдэнэбатад 2022 оны 11 дүгээр сарын 05-19-ний өдрийг хүртэлх 14 хоногийн хугацаагаар цалинтай чөлөө олгохоор шийдвэрлэв /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/.
  4. Чөлөөний хугацаа нь дуусаж ажилдаа эргэн орох хүсэлт гаргасан Эдийн засгийн тэнхимийн багш С.Амартүвшинийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллуулахаар шийдвэрлэв.