Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

 1. Геологи геофизикийн тэнхимийн харьяанд Геологи, эрдэс баялгийн судалгааны төв байгуулах тухай
 2. Судалгааны хяналтын хорооны түр журмын төслийн танилцуулга
 3. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн багш Б.Болдсүрэнгийн 2023.03.01-31-ний өдрийг дуустал цалингүй чөлөө авах тухай хүсэлт
 4. НУС-ын захирлын туслах Т.Лхамсүрэнд Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн туслах ажилтны үүрэгт ажлыг хавсран гүйцэтгэсний 40 хувийн нэмэгдэл олгох тухай
 5. Ази судлалын тэнхимийн дэд профессор Б.Аззаяагийн цалингүй чөлөөний хугацаа 2022.12.31-ний өдрөөр дуусаж байгаа тул 2023.01.02-ны өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллах тухай хүсэлт
 6. Хүмүүнлэгийн ухааны салбар хариуцсан дэд захирал Н.Алтантөгсөд 2023.02.01-ний өдрөөс 2023.02.15-ны өдөр хүртэл цалинтай чөлөө олгох тухай хүсэлт.
 7. Биологийн тэнхимийн лаборант Н.Нямбаяр эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас 2022 оны 01 сарын 02-ны өдрөөс 6 сарын цалингүй чөлөө авах тухай хүсэлт

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 1. ШУС-ийн харьяанд Геологи, эрдэс баялгийн судалгааны төв байгуулах саналыг МУИС-ийн захиргаанд хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
 2. Судалгааны хяналтын хорооны түр журмын төслийг ШУС-ийн хэмжээнд хэрэгжүүлэхийг дэмжиж, ажлын хэсэгт ажилласан багш Ц.Нямсүрэн, А.Батхишиг, Ө.Энэрэлт нарт цагийн хөлс олгохоор шийдвэрлэв.
 3. Өөрийнх нь хүсэлтээр Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн багш Б.Болдсүрэнд 2023 оны 03 дугаар сарын 01-31-ний өдрийг хүртэл 1 /нэг/ сарын хугацаатай цалингүй чөлөө олгож, НДШ-ийг хувь хүнд өөрт нь хариуцуулахаар шийдвэрлэв /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 4. Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн санал, ХДЖ-ын 8.1.2 дахь заалтыг үндэслэн НУС-ын захирлын туслах Т.Лхамсүрэнд хавсран гүйцэтгэж буй албан тушаалын үндсэн цалингийн 40%-ийн нэмэгдэл хөлсийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс олгуулахаар шийдвэрлэв.
 5. Чөлөөний хугацаа нь дуусаж ажилдаа эргэн орох хүсэлт гаргасан Ази судлалын тэнхимийн дэд профессор Б.Аззаяаг 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллуулахаар шийдвэрлэв.
 6. Хүмүүнлэгийн ухааны салбар хариуцсан дэд захирал Н.Алтантөгс нь Германы Гумбольдт-ын Их Сургууль дээр Эразмус(Erasmus) хөтөлбөрт хамрагдан судалгаа хийх, лекц унших ажлаар явах тул 2023 оны 02 дугаар сарын 01-15-ны өдрийг хүртэл ажлын 11 хоногийн цалинтай олгохоор шийдвэрлэв /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 7. Өөрийнх хүсэлт, эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас Биологийн тэнхимийн ургамлын цуглуулгын сангийн лаборант Н.Нямбаярт 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 6 /зургаан/ сарын хугацаатай цалингүй чөлөө олгож, НДШ-ийг хувь хүнд өөрт нь хариуцуулахаар шийдвэрлэв.