Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:  

 1. Гадаад хэл, сургалтын төвд 2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд туршилтын хугацаагаар ажилласан багш Л.Ганцэцэгийн ажлын тайлан
 2. Гадаад хэл, сургалтын төвийн ахлах багш Ч.Наранцэцэгийн чөлөөний тухай
 3. Хичээлийн 2-р байрны өргөтгөлийн подвалын өрөөнүүдийн ашиглалтын санал боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
 4. Биологийн тэнхимд Биохимийн түр орон тоон дээр лаборант авах тухай /Б.Цэрэнжадамба жирэмсний амралт авсан/
 5. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн багш Х.Сайнсанаагийн 2023.02.01-ний өдрөөс ажлаас чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт
 6. Боловсрол судлалын тэнхим байгуулах тухай хэлэлцсэн уулзалтын үр дүн
 7. 2022-2023 оны хичээлийн жилд тэнхимийн багш нарын гүйцэтгэх А цагийн хуваарилалтыг гаргаж танилцуулах

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 1. Туршилтын хугацаа нь дуусаж Гадаад хэл сургалтын төв болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлж, дүгнүүлсэн багш Лхагвадоржийн Ганцэцэгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулахаар шийдвэрлэв.
 2. МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу чөлөөний хугацааг сунгах боломжгүй тул Гадаад хэл, сургалтын төвийн ахлах багш Чүлтэмсүрэнгийн Наранцэцэгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон ажлаас бүрмөсөн чөлөөлөх саналыг ЗХНГ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
 3. 2-р дугаар байрны өргөтгөлийн подвалын өрөөнүүдийн ашиглалтын санал боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулахаар шийдвэрлэв.
 4. Биологийн тэнхимийн саналаар Биохимийн лаборантын түр орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар шийдвэрлэв.
 5. Боловсрол судлалын тэнхим байгуулах тухай ажлын хэсэг байгуулах, 2 долоо хоногийн хугацаанд саналаа оруулж ирэхээр тогтов.
 6. Өөрийнх нь хүсэлтээр Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн багш Хүрэлбаатарын Сайнсанааг 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ажлаас бүрмөсөн чөлөөлөхөөр шийдвэрлэв.
 7. Улаанбаатар, Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургуулиас шилжин ирж байгаа багш нарын зэрэглэлийн асуудлаар ХУС-аас гаргасан санал, өрөөний талбайн хэмжээг гарган хурлын тэмдэглэлд хавсарган МУИС-ийн захиргаанд хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.