Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

 1. 2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд туршилтын хугацаагаар ажилласан багш нарын ажлын тайлан:
 • – Улс төр судлалын тэнхимийн профессор С.Мөнхбат
 • – Улс төр судлалын тэнхимийн дадлагажигч багш Д.Уртнасан
 • – Эдийн засгийн тэнхимийн ахлах багш Д.Эрдэнэбулган
 • – Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн ахлах багш С.Мөнхбаатар
 1. Эдийн засгийн тэнхимийн ахлах багш Б.Энхмаа хүүхэд асрах чөлөөний хугацаа дууссан тул 2023.02.01-ээс ажилдаа орох тухай
 2. Эдийн засгийн тэнхимийн багш З.Баасандорж эрүүл мэндийн шалтгаанаар 2023.02.01-ээс 5 сарын хугацаатай цалингүй чөлөө авах тухай
 3. Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн багш Д.Идэржаргалыг ахлах багшийн зэрэглэлд дэвшүүлэн ажиллуулах тухай

Хурлын шийдвэр

 1. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тэнхим болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлж, дүгнүүлсэн:
 • Улс төр судлалын тэнхимийн профессор Содномдаржаагийн Мөнхбат,
 • Улс төр судлалын тэнхимийн дадлагажигч багш Дагийдамбын Уртнасан,
 • Эдийн засгийн тэнхимийн ахлах багш Дамдинсүрэнгийн Эрдэнэбулган,
 • Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн ахлах багш Сэнгэдоржийн Мөнхбаатар нарыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс ажиллаж байгаа багшийн зэрэглэл дээр жинхлүүлэн ажиллуулах;
 1. Хүүхэд асрах чөлөөний хугацаа нь дуусаж, ажилдаа орох хүсэлт гаргасан Эдийн засгийн тэнхимийн ахлах багш Баттогтворын Энхмааг 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллуулах;
 2. Өөрийнх хүсэлт, тэнхимийн саналыг үндэслэн Загдсүрэнгийн Баасандоржид 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2023 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл /хаврын улирал/ хугацаагаар цалингүй чөлөө олгож, НДШ-ийг хувь хүнд өөрт нь хариуцуулах;
 3. Өөрийнх нь хүсэлт, МУИС-д Профессор багш ажиллуулах журмын 7.4 дэх заалтыг үндэслэн Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн багш Дашдондогийн Идэржаргалыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс ахлах багшийн зэрэглэлд дэвшүүлэн ажиллуулахаар тус тус шийдвэрлэв.