Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 

  1. 2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд туршилтын хугацаагаар ажилласан Философи, шашин судлалын тэнхимийн дадлагажигч багш Э.Баасандоржийн ажлын тайлан
  2. Физикийн тэнхимийн дэд профессор П.Мөнхбаатарын цалингүй чөлөөний хугацаа дуусаж байгаа тул 2023.02.01-ний өдрөөс ажилдаа эргэн орох хүсэлт
  3. Социологи-Нийгмийн ажлын тэнхимийн ахлах багш Т.Баярцэцэгийн чөлөөний хугацаа дуусаж байгаа тул 02.01-ний өдрөөс ажилдаа эргэн орох хүсэлт
  4. ШУС ба Мика ХХК хооронд байгуулсан гэрээг цуцлах тухай

Хурлаас гарсан шийдвэр:

  1. Туршилтын хугацаа нь дуусаж Философи, шашин судлалын тэнхим болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлж, дүгнүүлсэн дадлагажигч багш Энхбаярын Баасандоржийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулах;
  2. Цалингүй чөлөөний хугацаа нь дуусаж ажилдаа эргэн орох хүсэлт гаргасан Физикийн тэнхимийн дэд профессор Пүрэвдоржийн Мөнхбаатарыг 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллуулах;
  3. Докторын зэргээ хамгаалсан, чөлөөний хугацаа нь дуусаж ажилдаа эргэн орох хүсэлт гаргасан Социологи-Нийгмийн ажлын тэнхимийн ахлах багш Тэрбишийн Баярцэцэгийг 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллуулах;
  4. Сургалтын технологи зөрчигдсөн учраас Япон хэлний багш нарын саналыг захиргааны зөвлөлөөр хэлэлцээд гэрээг цуцлахаар тус тус шийдвэрлэв.