Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 02 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн  асуудал:

  1. НУС-ын бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн Э.Загдсүрэн нь эрүүл мэндийн шинжилгээ, эмчилгээнд хамрагдах шаардлагатай тул 2023.03.01-ний өдрөөс 1 сарын хугацаатай цалинтай чөлөө авах тухай хүсэлт
  2. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн багш Б.Болдсүрэн 2023.03.01-ээс 1 сарын хугацаатай цалингүй чөлөө хүсэх тухай
  3. Салбар дундын ажил мэргэжил судлалын хөтөлбөрийн хичээл заасан хөлсийг цагийн мөнгөөр тооцож олгох тухай
  4. Геологи, геофизикийн тэнхимийн багш, дэд профессор Б.Батын туршилтын хугацаанд хийсэн ажлын тайлан

Хурлын шийдвэр:

  1. Нийгмийн ухааны салбарын бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн Эрдэнэ-Очирын Загдсүрэнд эрүүл мэндийн эмчилгээ, оношилгоонд хамрагдах шалтгаанаар 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 1 сарын хугацаатай цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/;
  2. Өөрийнх нь хүсэлтээр Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн багш Бишхорлоогийн Болдсүрэнд 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 1 сарын хугацаатай цалингүй чөлөө олгож, НДШ төлөлтийг хувь хүнд өөрт нь хариуцуулах /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/;
  3. Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимээс ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн салбар дундын ажил мэргэжил судлалын хөтөлбөрийн оюутнуудад хичээл заасан багш нарын хөлсийг цагийн мөнгөөр тооцож олгох;
  4. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тэнхим болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлсэн Геологи,геофизикийн тэнхимийн дэд профессор Болдын Батыг 2023 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулахаар тус тус шийдвэрлэв.