Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн  асуудал:

 1. Биологийн тэнхимийн Биохимийн хөтөлбөрт лаборантын түр ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүнгээр тэнцсэн Б.Цэрэндуламыг түр хугацаагаар ажиллуулах тухай
 2. Сонгон шалгаруулалтын дүнгээр тэнцсэн М.Жадамба-Эрдэнийг Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн туслах ажилтнаар туршилтын хугацаагаар ажиллуулах тухай
 3. Хувцас харагч Г.Эрдэнэбаярын ажлаас чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт
 4. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн багш Э.Ундраа нь АНУ-д зохион байгуулагдах ОУЭШХ-д хуралд оролцох тул 2023.03.03-25 хүртэл цалинтай чөлөө хүсэх тухай
 5. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн багш Б.Золзаяагийн цалинтай чөлөө авах тухай хүсэлт
 6. Улс төр судлалын тэнхимийн дэд профессор Б.Эрдэнэдалайн цалинтай чөлөө авах тухай хүсэлт

Хурлын шийдвэр:

 1. Сонгон шалгаруулалтын дүнгээр тэнцсэн Батбаатарын Цэрэндуламыг Биологийн тэнхимийн Биохимийн хөтөлбөрт лаборантын түр орон тоон дээр 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн түр хугацаагаар ажиллуулах;
 2. Сонгон шалгаруулалтын дүнгээр тэнцсэн Мөнхбатын Жадамба-Эрдэнийг Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн хичээлийн туслах ажилтны үндсэн орон тоон дээр 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн туршилтын хугацаагаар ажиллуулах;
 3. Гомбо овогтой Эрдэнэбаяр ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтээ бичгээр гаргасан тул өөрийн нь хүсэлтээр хувцас харагчийн албан тушаалаас 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс чөлөөлөх;
 4. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн багш Энхтайвангийн Ундраад 2023 оны 03 дугаар сарын 03-25-ны өдрийг хүртэлх ажлын 15 хоногийн хугацаагаар цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/;
 5. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн багш Банзрагчийн Золзаяад 2023 оны 03 дугаар сарын 13-28-ны өдрийг хүртэл цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/;
 6. Улс төр судлалын тэнхимийн дэд профессор Бат-Өлзийн Эрдэнэдалайд 2023 оны 03 дугаар сарын 01-31-ний өдрийг дуустал 1 /нэг/ сарын хугацаагаар цалинтай чөлөө олгохоор /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/ тус тус шийдвэрлэв.