МУИС-д бүртгэлтэй дотоодын сэтгүүлийн жагсаалтыг шинэчлэв – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

МУИС-д бүртгэлтэй дотоодын сэтгүүлийн жагсаалтыг шинэчлэв

МУИС-ийн ШУС-ийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Эрдмийн зөвлөл 2023 оны 4-р сарын 11-нд хуралдаж, МУИС-д бүртгэлтэй дотоодын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн жагсаалтын хүмүүнлэгийн ухаанд хамаарах сэтгүүлүүдийн жагсаалтыг дараах байдлаар шинэчлэх тухай саналыг МУИС-ийн эрдэм шинжилгээ хариуцсан нэгжид уламжлахаар шийдвэрлэв. Үүнд:

 1. Acta Historica
 2. Acta Mongolica
 3. Altaica (Алтай судлал)
 4. Asian Studies in Mongolia (Ази Судлал)
 5. Historia Mongolarum
 6. Mongolian Journal of English Language and Culture Studies
 7. The Mongolian Journal of International Affairs
 8. Аман зохиол судлал (Folklore Studies)
 9. Гадаад хэл соёл судлал
 10. Монгол судлал
 11. Монгол судлалын чуулган
 12. Олон улс судлал (Journal of International Studies)
 13. Орчуулга зүй
 14. Төвд судлал (Tibetan Studies)
 15. Түүхийн судлал (Studia Historica)
 16. Угсаатан судлал (Studia Ethnologia)
 17. Философи, шашин судлал (Philosophy, Religiuos Studies)
 18. Философи, эрхийн судлал (Studia Philosophiae et Juris)
 19. Хэл зохиол судлал (Linguistics and Literary Studies)
 20. Хэрэглээний хэл шинжлэл (Applied Linguistics)