Салбарын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийн баримтлах шинжлэх ухааны чиглэлийг батлав – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

Салбарын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийн баримтлах шинжлэх ухааны чиглэлийг батлав

МУИС-ийн ШУС-ийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Эрдмийн зөвлөл 2023 оны 4-р сарын 11-нд хуралдаж, МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийн баримтлах шинжлэх ухааны чиглэлийг батлав. Үүнд:

  • Гадаад хэлний боловсрол
  • Монголын түүх
  • Орчуулга зүй
  • Орон судлал
  • Утга зохиол, урлаг судлал
  • Философи, шашин судлал
  • Хэл шинжлэл

Жич: Тэнхимийн болон мэргэжлийн нийгэмлэгийн сэтгүүлүүд үүнд хамаарахгүй.