- МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлын мэдээлэл
Хэлэлцсэн асуудал:
 1. Багшийг ажлаас чөлөөлж, гэрээт дэд профессороор ажиллуулах тухай
 2. Лаборантыг ажлаас чөлөөлөх тухай
 3. Ажилтанд цалингүй чөлөө олгох тухай
 4. Физикийн тэнхимд багш авах тухай
 5. Биологийн тэнхимд ургамал судлалын цуглуулгын сангийн аргазүйч-1, Молекул биологи генетикийн лаборант-1, Биотехнологийн лаборант-1 нийт 3 ажлын байр зарлуулах тухай
 6. Багшийн чөлөөний хугацааг сунгах тухай
 7. Зөвлөх дэд профессороор ажиллуулах тухай
 8. Тэнхимийн туслах ажилтны туршилтын хугацаанд хийсэн ажлын тайланг хэлэлцэх тухай
 9. Дадлагажигч багшийн туршилтын хугацаанд хийсэн ажлын тайланг хэлэлцэх тухай
 10. Дадлагажигч багшийн тайланг хэлэлцэж багшийн зэрэглэлд дэвшүүлэн ажиллуулах тухай
 11. Эдийн засгийн тэнхимд урилгаар багш авах тухай
 12. 2020-2021 оны намрын улиралд ШУС-д ажиллах цагийн багшийн мэдээлэл хүргүүлэх тухай
Хурлын шийдвэр:
 1. Өөрийнх нь хүсэлтээр Геологи, геофизикийн тэнхимийн дэд профессор Б.Бат, Биологийн тэнхимийн лаборант Ц.Манчир нарыг ажлаас бүрмөсөн чөлөөлөх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 2. Б.Батыг гэрээт дэд профессороор, И.Саруулыг зөвлөх дэд профессороор ажиллуулах тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 3. Эрүүл мэндийн шалтгаанаар чөлөө авах талаар Физикийн тэнхимийн техникч Д.Цэнд-Аюушийн ирүүлсэн хүсэлт тэнхимээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 4. Физикийн тэнхимд багш авах тухай асуудлыг тус тэнхимийн протоколын шийдвэрээр нь ЗХНГ-т уламжлахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 5. Эдийн засгийн тэнхимийн саналыг үндэслэн С.Даваасүрэнг дэд профессорын орон тоон дээр урилгаар авч ажиллуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 6. Биологийн тэнхимд ургамал судлалын цуглуулгын сангийн аргазүйч -1, Биотехнологийн лаборант -1 нийт 2 ажлын байр зарлуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 7. Туршилтын хугацаа нь дуусаж, материалуудаа бүрдүүлж, тайлангаа хэлэлцүүлсэн Нийгмийн ухааны салбарын Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн багш Х.Сайнсанаа, тэнхимийн туслах ажилтан А.Эрхэс нарыг үргэлжлүүлэн ажиллуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 8. МУИС-д профессор багш ажиллуулах журмын 7.3 дахь заалтын дагуу тайлангаа хэлэлцүүлсэн Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн дадлагажигч багш Б.Баярмааг багшийн зэрэглэлд дэвшүүлэн ажиллуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 9. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд бакалавр, магистрт хичээл заах цагийн багш нарын мэдээллийг холбогдох тэнхимээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

 

 

 

 

 

Хуваалцах