“Гадаад хэл соёл судлал” сэтгүүл – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

“ГАДААД ХЭЛ СОЁЛ СУДЛАЛ” сэтгүүл

 

Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбараас эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чанарыг дээшлүүлэх, судалгааны ажлын үр дүнг нийтийн хүртээл болгох, хамтын ажиллагааг өрнүүлэх зорилгоор олон улсын ISSN: 2306-3904 дугаартай эрхлэн гаргадаг тус сэтгүүл нь гадаад хэлшинжлэл, гадаад хэлний боловсрол, орчуулгазүй, олон улс-орон судлал гэсэн чиглэлээр жилд нэг удаа монгол, англи хэлээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хүлээн авч хөндлөнгийн давхар хянан магадлагаа хийн, шаардлага хангасан 20 орчим өгүүллийг хэвлэн нийтэлдэг.

Сэтгүүл нь эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, сурталчилгааны өгүүлэл, эрдэм шинжилгээний орчуулга, шүүмж, мэдээлэл гэсэн хэсгээс бүрдэх бөгөөд өгүүллийг зохиогч өөрийн хийсэн судалгааны ажлын үр дүнд үндэслэн бичсэн, өөр хэвлэлд хэвлэн нийтлээгүй байх шаардлагатай.

Өгүүлэл хүлээн авах: 2020.10.12-2021.02.01
Редакцийн зөвлөлийн гишүүд, хөндлөнгийн шинжээчид хянах: 2021.02.02-02.19
Өгүүлэлд засвар оруулах: 2021.02.22-03.12
Сэтгүүлийг хэвлэлтэнд бэлтгэх, хэвлүүлэх: 2021.03.15-04.16

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл болон бусад мэдээллийг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүлээн авна. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд тавигдах шаардлагыг  эндээс  татаж авч үзнэ үү.

Хаяг: МУИС-ийн хичээлийн 2-р байрны 403 тоот тэнхим (Л.Солонго 88024477) Цахим хаяг: setguul.ghss@gmail.com; Фэйсбүүк хаяг: гадаад хэл соёл судлал ЭШБ

Холбоо барих: 99006046 (Ч.Сэлэнгэмөрөн), 99136095 (Т.Мөнхцэцэг), 99098114 (Д.Сайнбилэгт)

2020.10.12