- МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

 1. Тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөх, томилох тухай
 2. Багшийн чөлөөний хугацааг сунгах тухай
 3. Молекул биологи генетикийн лаборант авах ажлын байр зарлуулах тухай
 4. Физикийн тэнхимийн техникч Д.Цэнд-Аюуш эрүүл мэндийн шалтгаанаар чөлөө авсан тул цагийн ачааллыг хуваарилах тухай
 5. ШУС-ийн өндөр түвшний судалгаанд урамшуулал олгох журам, МУИС-ийн ШУС-ийн хөтөлбөр дэмжих тэтгэлгийн журмын төслийн санал хэлэлцэх тухай
 6. МУИС-ийн хүндэт профессор, МУ-ын Гавьяат багш Бал овгийн А.Мөнгөнцэцэгийн нэрэмжит тэтгэлэг олгох журмын санал хэлэлцэх тухай
 7. ШУС-ийн санхүүгийн нөхцөл байдал, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай
 8. Хэлний туршилт судалгааны төв байгуулах тухай
Хурлын шийдвэр:
 1. Ази судлалын тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөх,тэнхимийн эрхлэгчийг томилуулах тэнхимээс ирүүлсэн саналыг МУИС-ийн захиралд уламжлахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 2. Ар гэрийн шалтгаанаар чөлөө авах талаар Их Британи Америк судлалын тэнхимийн багш М.Чаминцэцэгийн ирүүлсэн хүсэлт, тэнхимээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 3. Биологийн тэнхимд Молекул биологи генетикийн лаборант авах ажлын байр зарлуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 4. ШУС-ийн харьяанд Хэлний туршилт судалгааны төв байгуулах саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
Хуваалцах