ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хурлын мэдээлэл
Хэлэлцсэн асуудал:
 1. Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Б.Дулмаа, багш Д.Оюунцэцэг нарын хөдөлмөрийн гэрээг сунгах тухай
 2. Их Британи Америк судлалын тэнхимийн ахлах багш Б.Анхбаярын ар гэрийн гачигдалтай байдлыг харгалзан 1 жилийн цалингүй чөлөө  олгох тухай
 3. Их Британи Америк судлалын тэнхимд туршилтын хугацаагаар ажилласан багш Э.Ундрааг үндсэн багшаар ажиллуулах тухай
 4. Их Британи Америк судлалын тэнхимийн багш Г.Сайнбаярын чөлөөний хугацааг сунгах тухай
 5. БНХАУ-ын Дайланы Технологийн Их сургуультай оюутан солилцооны гэрээ хийх тухай
 6. Т.Бэгзсүрэнг Физикийн тэнхимд лаборантаар ажиллуулах тухай

Хурлын шийдвэр

 1. Ковид-19 нөхцөл байдлыг харгалзан Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Б.Дулмаа, багш Д.Оюунцэцэг нарын хөдөлмөрийн гэрээг 2021.12.31-нийг дуустал сунгахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 2. Ар гэрийн шалтгаанаар цалингүй чөлөө авах талаар Их Британи Америк судлалын тэнхимийн ахлах багш Б.Анхбаярын ирүүлсэн хүсэлт, тэнхимээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 3. Туршилтын хугацаа нь дуусаж, материалуудаа бүрдүүлж, тайлангаа хэлэлцүүлсэн Их Британи Америк судлалын тэнхимийн багш Э.Ундрааг жинхлүүлэн ажиллуулах тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 4. Ковид-19 нөхцөл байдлыг харгалзан Их Британи Америк судлалын тэнхимийн багш Г.Сайнбаярын чөлөөг сунгах тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 5. Т.Бэгзсүрэнг Физикийн тэнхимд лаборантаар ажиллуулах тухай асуудлыг МУИС-ийн захиргаанд уламжлахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 6. БНХАУ-ын Дайланы Технологийн Их сургуультай оюутан солилцооны гэрээг БУС-тай байгуулахыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

 

Хуваалцах